ברכות וסגולות

הרהורים

חריקת שיניים ולימוד מסכת ידיים, מבטלת מחשבות רעות(ספר המידות, ליקוטי מוהר”ן) ורמז לכך “שניו יחרוק ונמס תאות רשעים תאבד” (תהילים קיב, י)

סגולה להצלחה

סגולה בדוקה ומנוסה לעושר והצלחה היא הפרשת מעשר מכל הרוח שהרויח כמו שכתוב “העשירי יהיה קודש לה'” התורה אסרה עלינו לנסות את ה’ אולם במצוות מעשר מותר לנסותו כמו שכתוב “בחנוני נא בזאת… אם לא אפתח לכם את אורבות השמיים”. ואמרו חזל: עשר כדי שתתעשר.סגולה בדוקה ומנוסה לעושר והצלחה היא הפרשת מעשר מכל הרוח שהרויח כמו שכתוב “העשירי יהיה קודש לה'”

סגולה לפרנסה

כתוב בספר מדרש פינחס (קונטרס ו’ אות מ”ג) לומר בכל יום: שלושה עשר עקרים. וגם אגרת הרמב”ן שכתב הרמבן זצ”ל לבנו, ושם כתב- כי באותו יום אשר יקרא האיגרת הנ”ל יענוהו מן השמים בכל מה שישאל (עין שם קנטרס ז אות לב).